Chương trình học

Lớp sơ cấp Lớp sơ cấp không chỉ là lớp nuôi dưỡng những bước đầu trong giao tiếp rất cần thiết trong môi trường sinh hoạt hằng ngày, mà còn là nền tảng cơ bản cho việc học tiếng Nhật sau này...
08-08-2020
Admin
Khóa học Thời gian Hạn chót đăng ký Học tiếng dài hạn 6 tháng ~ 2 năm Tháng - giữa tháng 9, Tháng 4 - giữa tháng 11 Tháng 7 - giữa tháng 3, Tháng 10 - giữa...
13-08-2020
Admin
 Chương trình học Khóa học được xây dựng dành cho các học viên nước ngoài.Khóa học đặt mục tiêu tiếp thu tổng hợp đặt trọng tâm vào tiếng Nhật và văn hóa NB để nâng...
11-08-2020
Admin
Sự kiện trong năm Học kì Thời gian Nội dung Học kì xuân Tháng 4 Lễ nhập học Tháng 5 Hội giao lưu Tháng 6 Hội thể thao Thi du học Nhật Bản Học kì...
11-08-2020
Admin