Ảnh kỷ niệm đợt tham gia lễ hội du học sinh...

Ảnh kỷ niệm đợt tham gia lễ hội du học sinh...
Tôi xin đăng ảnh kỉ niệm lễ hội du học sinh được mở thường niên dành cho các bạn du học sinh đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản.