Học sinh của Tokyo Johoku Japanese School họp mặt tại Tokyo.

Học sinh của Tokyo Johoku Japanese School họp mặt tại Tokyo.
Tất cả mọi người tham gia đã cùng nhau chupj một bức ảnh tập thể với đầy đủ các thành viên tham gia buổi họp mặt lần 1, cả nhóm đã đợi cả những người đến muộn, không bỏ qua bất kỳ ai.
Các bạn học sinh của học kỳ tháng 4 lần này đã cho mọi người thấy hình ảnh một tập thể rất gắn bó, đoàn kết.
Hy vọng sau ba tháng nữa các bạn vẫn sẽ lại gặp mặt nhau và vẫn có những hình ảnh đẹp như lúc này.Bức ảnh tiếp theo là bức ảnh trong một quán karaoke chụp những thành viên tham gia bổi họp mặt lần 2 của

các bạn học sinh đi học kỳ tháng 4.
Tất cả các bức ảnh đã được biên tập chỉnh sửa lại để òoàn thiện một bộ ảnh đẹp nhất, tất cả đều biểu hiện những mối quan hệ đẹp, không có một mnarng tối nào ^^ kkk