Hướng dẫn khóa học

07-12-2021
Admin

Khóa học

Thời gian

Hạn chót đăng ký

Học tiếng dài hạn

6 tháng ~ 2 năm

Tháng - giữa tháng 9, Tháng 4 - giữa tháng 11

Tháng 7 - giữa tháng 3, Tháng 10 - giữa tháng 5

 

Các khóa học giúp nâng cao năng lực tiếng Nhật và hiểu biết thêm về văn hóa và xã hội Nhật Bản. Sau những khóa học này, các học viên sẽ có được năng lực tiếng Nhật tương đương với các học sinh trung học phổ thông người Nhật, từ đó có thể tham gia các khóa học chuẩn bị cho việc học lên Đại học. Các giáo viên của trường là những chuyên gia về phương pháp giáo dục tiếng Nhật. Ngoài ra, trường còn có lớp hướng dẫn cho từng cá nhân, lớp phù hợp với từng ngành học của các trường Đại học, Cao đẳng, Trường Nhật ngữ Tokyo Johoku có tổ chức kỳ thi xếp lớp khi nhập học để có thể phân chia các lớp phù hợp với trình độ học viên

 

Thời gian học

Level

Tiêu chuẩn năng lực sử dụng tiếng Nhật

0~3 tháng

Sơ cấp I

Khả năng hội thoại đơn giản trong cuộc sống hằng ngày

JLPT N5

4~6 tháng

Sơ cấp II

Thành thạo các ngữ pháp căn bản. Ngoài lời nói hằng ngày, có thể đưa ra ý kiến hay suy luận

JLPT N4

7~9 tháng

Trung cấp I

Lưu loát trong giao tiếp đời thường, có thể đối đáp khi hội thoại

JLPT N3 Cần cho EJU

10~12 tháng

Trung cấp II

Có khả năng phản ứng trong hội thoại phức tạp, thay đổi giọng điệu theo hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp

 

13~15 tháng

Trung cấp III

Hiểu các bài viết trên báo và tập chí, có thể nói lên những ý kiến của bản thân

JLPT N2 Cần cho EJU

16~18 tháng

Cao cấp I

Có khả năng phản ứng khi thảo luận và giao tiếp, sử dụng thành thạo, chính xác từ vựng và các cách diễn đạt

 

19~21 tháng

Cao cấp II

Hiểu nội dung đại ý của luận văn hay tiểu thuyết, có thể đọc các câu văn phức tạp

JLPT N1 Cần cho EJU

22~24 tháng

Cao cấp III

Có thể nghe, đọc nhưng một người Nhật bình thường