Lịch trình năm

03-12-2021
Admin

Sự kiện trong năm

Học kì

Thời gian

Nội dung

Học kì xuân

Tháng 4

Lễ nhập học

Tháng 5

Hội giao lưu

Tháng 6

Hội thể thao

Thi du học Nhật Bản

Học kì hè

Tháng 7

Lễ nhập học

Thi năng lực tiếng Nhật

Thăm quan Kabuki

Tháng 8

Thi hùng biện

Nghỉ hè

Tháng 9

Đu du lịch

Học kì thu

Tháng 10

Lễ nhập học

Chúc mừng các học viên nhập học

Tháng 11

Thi du học Nhật Bản

Tiệc BBQ

Tháng 12

Thi năng lực tiếng Nhật

Học kì đông

Tháng 1

Lễ nhập học

Tháng 2

Đi xem sumo

Học tập thực tế

Tháng 3

Lễ tốt nghiệp