Lớp cao cấp

07-12-2021
Admin

Lớp cao cấp

Đây là lớp dành cho các bạn muốn học lên Cao đẳng, Đại học với trình độ năng lực Nhật ngữ cấp 2

Với lượng từ vựng, cách diễn đạt và Hán tự tăng lên, học viên có thể hiểu nội dung của tin tức hay các bài báo, suy nghĩ và diễn đạt suy nghĩ bằng tiếng Nhật về chủ đề xã hội. Hơn nữa, học viên có đủ khả năng để hiểu được nội dung các bài giảng tại các trường Đại học, Cao đẳng.

Giáo trình chính lấy các chủ đề như môi trường, năng lượng, vũ trụ, lý luận đời sống, giáo dục, v.v… để làm đề tài học. Học thông qua các bài báo, phim tài liệu, với những công nghệ tiên tiến, tin tức mới nhất v.v…, thảo luận phương án giải quyết, nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học viên để có thể tạo thành câu từ suy nghĩ của mình.

Ngoài ra, thông qua các bài báo, các tin tức thời sự mới nhất để có thể mở rộng kiến thức, hỗ trợ hiệu quả cho vòng phỏng vấn vào các trường Đại học cũng như môn tổng hợp của kỳ thi du học Nhật Bản. Trong giờ viết, học viên học các dùng các cách diễn đạt và ngữ pháp chính xác, học viết văn có logic, nhờ đó học viên thành thạo hơn khi làm phần thi tự luận của kỳ thi du học Nhật Bản, viết đơn xin nhập học vào các trường Đại học hay bản kế hoạch nghiên cứu khi xin vào các trường Cao học.

Tiếp theo chương trình ở lớp trung cấp, chúng tôi tổ chức thi thử nhiều lần theo các đề thi của kỳ thi du học Nhật Bản và năng lực tiếng Nhật cấp 1, với mục tiêu đạt được mức điểm cao.

Thời khóa biểu

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

Hán tự

Nghe

Hán tự

Tin tức

Ngữ pháp

Tiết 2

Nghe

Ngữ pháp

Đọc hiểu

Nghe

Viết

Tiết 3

Giáo trình chính

Viết

Giáo trình chính

Tiết 4

Giáo trình chính

Giáo trình