Lớp sơ cấp

07-12-2021
Admin

Lớp sơ cấp

Lớp sơ cấp không chỉ là lớp nuôi dưỡng những bước đầu trong giao tiếp rất cần thiết trong môi trường sinh hoạt hằng ngày, mà còn là nền tảng cơ bản cho việc học tiếng Nhật sau này để nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng. Việc học những mẫu câu căn bản của tiếng Nhật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tiếp lên các cấp cao hơn, do đó lớp sơ cấp là một giai đoạn vô cùng quan trọng.

Thời khóa biểu

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

Hán tự

Từ mới

Luyện tập phát âm

Từ mới

Luyện tập phát âm

Từ mới

Tiết 2

Học mẫu câu

Luyện tập đàm thoại

Học mẫu câu

Luyện tập đàm thoại

Học mẫu câu

Tiết 3

Luyện tập phát ấm, luyện tập theo từng hoàn cảnh, theo sự thay đổi

Bài tập luyện tập

Luyện tập phát âm, luyện tập theo từng hoàn cảnh, theo sự thay đổi

Bài tập luyện tập

Luyện tập phát âm, luyện tập theo từng hoàn cảnh, theo sự thay đổi

Tiết 4

Kiểm tra mẫu câu

 

Kiểm tra mẫu câu

 

Kiểm tra mẫu câu

Nghe

Kiểm tra Hán tự

Viết chính tả (Hirakana, Katakana)

 Giáo trình