Lớp trung cấp

07-12-2021
Admin

Lớp trung cấp

Lớp trung cấp là giai đoạn ôn lại các mẫu câu sơ cấp một cách chắc chắn và chính xác (tương đương trình độ năng lực tiếng Nhật cấp 3). Thêm phần bổ sung cho phần khung từ những mẫu câu ở lớp sơ cấp, tăng một lượng từ vựng, cách diễn đạt và Hán tự.

Giáo trình chính được biên soạn cho phù hợp với đời sống hằng ngày và giúp nâng cao khả năng tiếng Nhật một cách hài hòa về bón kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Hơn nữa, thêm vào các phần nghe miêu tả về nhiều chủ đề của cuộc sống hằng ngày, phương pháp viết câu văn trong tiếng Nhật trong giờ học viết. Vào giai đoạn nửa sau của lớp trung cấp, đưa thêm phần tin tức trên TV để tạo cho học viên mối quan tâm về tình hình Nhật Bản cũng như các nước khác trên thế giới, từ đây bước vào giai đoạn học về xã hội.

Trong giờ đàm thoại, hướng dẫn học các cách diễn đạt súc tích theo loại hình hội thoại đặc biệt, hướng dẫn luyện tập phát âm và ngữ điệu câu.

Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi du học Nhật Bản và chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp 2 để học lên các trường Đại học, Cao đẳng. Thông qua việc giải thử các đề thi, các học viên quen với các loại hình câu hỏi, cũng như lặp đi lặp lại các kỳ thi, kiểm tra để có thể chuẩn bị một cách đầy đủ nhất cho các học viên.

Thời khóa biểu

 

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Tiết 1

Hán tự

Nghe

Hán tự

Tin tức

Ngữ pháp

Tiết 2

Nghe

Ngữ pháp

Đọc hiểu

Nghe

Viết

Tiết 3

Giáo trình chính

Viết

Giáo trình chính

Tiết 4

Giáo trình chính

 

Giáo trình