Vị trí của trường

07-12-2021
Admin

Cách đi từ sân bay Narita đến trường Nhật ngữ Tokyo Johoku

  1. Cách di chuyển bằng tuyển Skyliner và Kesei đến ga Ueno

Skyliner: Từ Narita đến ga Ueno hết 1 tiếng, giá là 2,470 yên

Kesie: Có hai loại tàu, một loại là tàu dừng ở ga, một loại là tàu nhanh, đi tàu nhanh đến ga Ueno hết 80 phút, giá là 1,030 yên

  1. Ra cửa bán vé Ueno, mua vé tuyến màu xám – Hibiya. Đi từ Ueno đến ga Takenosta hết 18 phút, giá 340 yên.
  2. Điểm cần chú ý khi mua vé tàu ở ga Ueno đi Takenosta: nhấn nút màu đỏ Lối ra vào phía Đông ở máy bán vé tự động, màn hình sẽ hiện lên tên ga Takenosta. Khi đi qua cửa bán vé đến chỗ lên tàu, lên tàu đi về hướng Denny’s.