Xin Visa

07-12-2021
Admin

Visa tựu học

Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, ứng viên muốn du học dài hạn, cần phải lấy được visa này.

■ Thời hạn
Tối đa 2 năm

■ Đặc điểm của visa tựu học

  • Được phép làm thêm (1 ngày từ 4 tiếng trở xuống)
  • Mục đích là đi học nên tỉ lệ tới lớp phải trên 80 %.
  • Nếu học trên 1 năm, cần phải tham gia bảo hiểm quốc dân. Được giảm 70% phí điều trị.

Thủ tục

Thủ tục

Hạn

Kỳ tháng 4

Kỳ tháng 7

Kỳ tháng 10

Kỳ tháng 1

Ứng viên cần nộp tất cả các hồ sơ giấy tờ cần thiết tới trường. Kỳ hạn ghi bên cạnh chỉ là áng chừng. Đề phòng bất trắc, vui lòng gởi sớm 1 chút.

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 9

Kiểm tra hồ sơ được gởi tới

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 9

Gởi hồ sơ tới cụng quản lý xuất nhập cảnh

Cuối
tháng 11

Cuối
tháng 3

Cuối
Tháng 5

Cuối
Tháng 9

Cục quản lý xuất nhập cảnh thẩm tra hồ sơ

Tháng 12

Tháng 2

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 11

Nếu được cục quản lý xuất nhập cảnh cho phép, chứng minh tư cách lưu trú sẽ được phát hành

Cuối
Tháng 2

Cuối
Tháng 5

Cuối
Tháng 8

Cuối
Tháng 11

Gởi yêu cầu tới ứng viên đóng phí dụng còn lại (phí đăng ký, học phí 1 năm, phí du lịch)

Cuối
Tháng 2

Cuối
Tháng 5

Cuối
Tháng 8

Cuối
Tháng 11

Ứng viên đóng phí dụng nêu trên

Đầu
Tháng 3

Đầu
tháng 6

Đầu
Tháng 9

Đầu
Tháng 12

Sau khi đã xác nhận được phí dụng trên, học viện sẽ gởi giấy cho phép nhập học cùng giấy tờ lưu trú các loại.

Giữa
Tháng 3

Giữa
tháng 6

Tháng 9

Giữa
Tháng 12

Học viên đem giấy tờ đến đại sứ quán Nhật tại Việt Nam để lấy visa

Giữa
Tháng 3

Giữa
tháng 6

Giữa
Tháng 9

Giữa
Tháng 12

Tới Nhật

Đầu
Tháng 4

Đầu
Tháng 7

Đầu
Tháng 10

Đầu
Tháng 1