Thông báo cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã tốt nghiệp của trường Tokyo Johoku

06-12-2021
Line CMS

Thông báo tới các học viên tốt nghiệp của trường Tokyo Johoku.

 

Những bạn muốn được cấp bảng điểm, bảng điểm danh hay bằng tốt nghiệp thì hãy đăng kí với văn phòng tại Việt Nam ngay.

Khi đăng kí cấp các loại giấy tờ

- Nội dung cần có : tên tiếng Hán, ngày tháng năm sinh, kỳ nhập học

- Chi phí đăng ký : chi phí cấp mỗi loại là 3,000 yên và phí chuyển phát  EMS quốc tế là 12 USD

Về thủ tục đăng ký, sau khi đăng ký với văn phòng tại VN và được xác nhận đã nộp tiền, văn phòng sẽ đăng ký với nhà trường.

Sau đăng kí với trường sẽ được cấp sau 3 ngày, và khoảng 1 tuần sau sẽ về đến văn phòng Việt Nam.

Nhà trường có thể chuyển trực tiếp tới học viên đã tốt nghiệp.

 

Thông tin chi tiết xin hãy liên hệ tới văn phòng tại Việt Nam ~!

Văn phòng tại Hà Nội : tel (04) 3201-8855

 

Chứng chỉ tốt nghiệp (bản mẫu)

Bảng kết quả điểm danh (bản mẫu)

Bảng điểm (bản mẫu)