Cuộc sống ở trường

Mình là Phạm Phương Chi, hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất Đại học Aichi. Trước đây mình đã theo học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Tokyo Johoku 1,5 năm. Lý do lựa chọn trường Nhật ngữ...
19-10-2021
Line CMS